GENEL BİLGİLER

KONGRE TARİHİ
27-28-29-30 Eylül 2020

KONGRE DİLİ
Kongre Bilimsel dili İngilizce ve Türkçe olacaktır.

KONGRE RESMİ WEB SİTESİ
www.taoms2020.org

BİLDİRİ ÖZETLERİ
Kongrede bildiri sunumu Sözlü Bildiri veya Poster şeklinde olacaktır. Bildiri gönderimi online olarak yapılacaktır. Herhangi bir basılı materyal kullanılmayacaktır. Faks, e-posta ve posta ile iletilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildiri özeti gönderim koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye kongre web sitesinden ulaşılabilmektedir.

DAVET MEKTUBU
Katılımcılara, çalışmış oldukları kurumlardan izin alabilmeleri için talep edildiği takdirde Organizasyon Sekreterliği tarafından davet mektubu gönderilecektir. Talep için taoms2020@grouppartner.com adresine mail atabilirsiniz.

STAND ALANI
Firmaların standları toplantı süresince ziyaretinize açık olacaktır.

KATILIM SERTİFİKASI
Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara Katılım Sertifikası, kongrenin 3. Günü (29 Eylül 2020) e-sertifika olarak katılımcının sadece kendisine gönderilecektir.

MÜCBİR SEBEP
TAOMS 27. Uluslararası Kongresi Organizasyon Komitesi, mücbir sebeplerin (savaş, grev, lokavt, ayaklanma veya her türlü iç karışıklıklar ile deprem, sel, kuraklık vb doğal afetler) ortaya çıkması halinde, Kongre faaliyetlerini, etkinliklerini, kongreyle ilgili düzenlemeleri, program, plan veya diğer unsurları kısmen veya tamamen değiştirme ve/veya iptal etme hakkına sahiptir. Hiçbir taraf, mücbir sebepler nedeniyle yapılan değişiklik veya iptal sonucunda doğabilecek zararları sebebiyle herhangi bir tazminat talep etme hakkına sahip olamayacaktır.

İPTAL KOŞULLARI
11 Eylül 2020 tarihine kadar yapılan iptallerde, %50 ceza bedeli karşılığında kayıt bedeli iade edilir.
12 Eylül 2020 tarihinden itibaren yapılan iptallerde ödenen bedel geri ödenmez.
Tüm geri ödemeler kongre bitiminden sonra gerçekleştirilecektir.